Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH OMG VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH OMG VIỆT NAM

Địa chỉ: 16Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Robert Bruce Mebruer
Giấy phép kinh doanh: 411023000448 | Ngày cấp: 04/05/2007
Mã số thuế: 0304985493
Ngày hoạt động: 01/05/2007
Hoạt động chính: Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp….


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH OMG VIET NAM

Dia chi: 16Bis Nguyen Dinh Chieu, Phuong Da Kao, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Robert Bruce Mebruer
Giay phep kinh doanh: 411023000448 | Ngay cap: 04/05/2007
Ma so thue: 0304985493
Ngay hoat dong: 01/05/2007
Hoat dong chinh: Dich vu tu van quan ly doanh nghiep….