Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH OMG VIỆT NAM

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH OMG VIỆT NAM

Địa chỉ: 16Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Robert Bruce Mebruer
Giấy phép kinh doanh: 411023000448 | Ngày cấp: 04/05/2007
Mã số thuế: 0304985493
Ngày hoạt động: 01/05/2007
Hoạt động chính: Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp….


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH OMG VIET NAM

Dia chi: 16Bis Nguyen Dinh Chieu, Phuong Da Kao, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Robert Bruce Mebruer
Giay phep kinh doanh: 411023000448 | Ngay cap: 04/05/2007
Ma so thue: 0304985493
Ngay hoat dong: 01/05/2007
Hoat dong chinh: Dich vu tu outpost quan ly doanh nghiep….


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
CÔNG TY TNHH OMG VIỆT NAM, 2.0 out of 10 based on 1 rating