Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐẠI NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐẠI NAM

Tên giao dịch: DAI NAM AUTOMOBILE CO.,LTD
Địa chỉ: 765A Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Vân
Giấy phép kinh doanh: 4102005382 | Ngày cấp: 20/06/2001
Mã số thuế: 0302335764
Ngày hoạt động: 01/08/2001
Hoạt động chính: Dịch vụ thương mại, dịch vụ tin học, dịch vụ sửa chữa xe ô tô, xe máy các loại, gia công cơ khí, mua bán ô tô, xe gắn máy, xe cơ giới chuyên dùng các loại, máy thuỷ, phụ tùng các loại.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH O TO DAI NAM

Ten giao dich: DAI NAM AUTOMOBILE CO.,LTD
Dia chi: 765A Truong Chinh, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Thi Hong Van
Giay phep kinh doanh: 4102005382 | Ngay cap: 20/06/2001
Ma so thue: 0302335764
Ngay hoat dong: 01/08/2001
Hoat dong chinh: Dich vu thuong mai, dich vu tin hoc, dich vu sua chua xe o to, xe may cac loai, gia cong co khi, mua ban o to, xe gan may, xe co gioi chuyen dung cac loai, may thuy, phu tung cac loai.