Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH NGỌC LAN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH NGỌC LAN

Tên giao dịch: NGOC LAN CO.,LTD
Địa chỉ: Lô D11, Khu Du Lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Đại Lộ Nguyễn Tất Thành, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Gia Thắng
Giấy phép kinh doanh: 0302084091 | Ngày cấp: 30/03/2010
Mã số thuế: 0302084091
Ngày hoạt động: 01/04/2010
Hoạt động chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, nhà nghỉ). Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH NGOC LAN

Ten giao dich: NGOC LAN CO.,LTD
Dia chi: Lo D11, Khu Du Lich Bac Ban Dao Cam Ranh, Dai Lo Nguyen Tat Thanh, Xa Cam Hai Dong, Huyen Cam Lam, Tinh Khanh Hoa
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Gia Thang
Giay phep kinh doanh: 0302084091 | Ngay cap: 30/03/2010
Ma so thue: 0302084091
Ngay hoat dong: 01/04/2010
Hoat dong chinh: Dich vu luu tru ngan ngay (khach san, nha nghi). Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu luu dong. Xay dung nha cac loai. Xay dung cac cong trinh ky thuat dan dung khac…