Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SÁNG HỒNG NHẤT NHẤT

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SÁNG HỒNG NHẤT NHẤT
 • Địa chỉ: Số 13 Đường 51, Khu Phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Phong
 • Giấy phép kinh doanh: 0312477581 | Ngày cấp: 25/09/2013
 • Mã số thuế: 0312477581
 • Ngày hoạt động: 25/09/2013
 • Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SÁNG HỒNG NHẤT NHẤT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Y
2 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2023 N
3 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079 N
4 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MY PHAM SANG HONG NHAT NHAT
 • Dia chi: So 13 Duong 51, Khu Pho 8, Phuong Hiep Binh Chanh, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thai Phong
 • Giay phep kinh doanh: 0312477581 | Ngay cap: 25/09/2013
 • Ma so thue: 0312477581
 • Ngay hoat dong: 25/09/2013
 • Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH MY PHAM SANG HONG NHAT NHAT:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 Y
2 San xuat my pham, xa phong, chat tay rua, lam bong va che pham ve sinh 2023 N
3 San xuat thuc pham khac chua duoc phan vao dau 1079 N
4 San xuat do uong khong con, nuoc khoang 1104 N