Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC THANH THÚY

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC THANH THÚY

Tên giao dịch: THANH THUY GARMENT CO., LTD
Địa chỉ: 21 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thanh Thúy
Giấy phép kinh doanh: 0309243368 | Ngày cấp: 08/07/2009
Mã số thuế: 0309243368
Ngày hoạt động: 15/08/2009
Hoạt động chính: Sản xuất hàng may sẵn; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú, tẩy nhuộm, hồ in và gia công hàng đã qua sử dụng). Bán buôn hàng may mặc. Bán buôn: vải, găng tay, khẩu trang, khăn ướt. Bổ sung:


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV XUAT NHAP KHAU MAY MAC THANH THUY

Ten giao dich: THANH THUY GARMENT CO., LTD
Dia chi: 21 Quoc Lo 13, Phuong 26, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Huynh Thi Thanh Thuy
Giay phep kinh doanh: 0309243368 | Ngay cap: 08/07/2009
Ma so thue: 0309243368
Ngay hoat dong: 15/08/2009
Hoat dong chinh: San xuat hang may san; may trang phuc (tru trang phuc tu da long thu, tay nhuom, ho in va gia cong hang da qua su dung). Ban buon hang may mac. Ban buon: vai, gang tay, khau trang, khan uot. Bo sung: