Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI HOÀNG

Tên giao dịch: KHOI HOANG CO ., LTD
Địa chỉ: 77/769A Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Giấy phép kinh doanh: 0306232840 | Ngày cấp: 07/04/2011
Mã số thuế: 0306232840
Ngày hoạt động: 01/01/2009
Hoạt động chính: Bán buôn dụng cụ y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (không gia công cơ khí, tái


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THUONG MAI VA DICH VU KHOI HOANG

Ten giao dich: KHOI HOANG CO ., LTD
Dia chi: 77/769A Nguyen Van Nghi, Phuong 7, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thanh Son
Giay phep kinh doanh: 0306232840 | Ngay cap: 07/04/2011
Ma so thue: 0306232840
Ngay hoat dong: 01/01/2009
Hoat dong chinh: Ban buon dung cu y te. Ban buon might moc, thiet bi y te. Sua chua thiet bi dien tu va quang hoc; san xuat thiet bi, dung cu y te, nha khoa, chinh hinh va phuc hoi chuc nang (khong gia cong co khi, tai


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...