Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI RỒNG ĐỎ

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI RỒNG ĐỎ

Tên giao dịch: RED DRAGON TRADING CO., LTD
Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Thanh Liêm
Giấy phép kinh doanh: 0309396117. | Ngày cấp: 02/10/2009
Mã số thuế: 0309396117
Ngày hoạt động: 01/10/2009
Hoạt động chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Bán Buôn hoá chất khác …..


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THUONG MAI RONG DO

Ten giao dich: RED DRAGON TRADING CO., LTD
Dia chi: 27 Nguyen Thai Hoc, Phuong Tan Thanh, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Thanh Liem
Giay phep kinh doanh: 0309396117. | Ngay cap: 02/10/2009
Ma so thue: 0309396117
Ngay hoat dong: 01/10/2009
Hoat dong chinh: Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat trong xay dung. Ban Buon hoa chat khac …..