Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI RỒNG ĐỎ

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI RỒNG ĐỎ

Tên giao dịch: RED DRAGON TRADING CO., LTD
Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Thanh Liêm
Giấy phép kinh doanh: 0309396117. | Ngày cấp: 02/10/2009
Mã số thuế: 0309396117
Ngày hoạt động: 01/10/2009
Hoạt động chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Bán Buôn hoá chất khác …..


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THUONG MAI RONG DO

Ten giao dich: RED DRAGON TRADING CO., LTD
Dia chi: 27 Nguyen Thai Hoc, Phuong Tan Thanh, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Thanh Liem
Giay phep kinh doanh: 0309396117. | Ngay cap: 02/10/2009
Ma so thue: 0309396117
Ngay hoat dong: 01/10/2009
Hoat dong chinh: Ban buon vat lieu, thiet bi path dat trong xay dung. Ban Buon hoa discuss khac …..


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...