Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NGỌC HOÀNG ANH

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NGỌC HOÀNG ANH
Địa chỉ: 3 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thanh
Giấy phép kinh doanh: 0310888459 | Ngày cấp: 31/05/2011
Mã số thuế: 0310888459
Ngày hoạt động: 30/05/2011
Hoạt động chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THUONG MAI NGOC HOANG ANH
Dia chi: 3 Phan Huy Ich, Phuong 12, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Trong Thanh
Giay phep kinh doanh: 0310888459 | Ngay cap: 31/05/2011
Ma so thue: 0310888459
Ngay hoat dong: 30/05/2011
Hoat dong chinh: Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu luu dong


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...