Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NGỌC HOÀNG ANH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI NGỌC HOÀNG ANH
Địa chỉ: 3 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thanh
Giấy phép kinh doanh: 0310888459 | Ngày cấp: 31/05/2011
Mã số thuế: 0310888459
Ngày hoạt động: 30/05/2011
Hoạt động chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THUONG MAI NGOC HOANG ANH
Dia chi: 3 Phan Huy Ich, Phuong 12, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Trong Thanh
Giay phep kinh doanh: 0310888459 | Ngay cap: 31/05/2011
Ma so thue: 0310888459
Ngay hoat dong: 30/05/2011
Hoat dong chinh: Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu luu dong