Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRẦN LỘC

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRẦN LỘC

Tên giao dịch: TRAN LOC COMPUTING SOLUTION SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Số 72A, Đường Tl 16, Khu Phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thanh
Giấy phép kinh doanh: 0309721198 | Ngày cấp: 09/01/2010
Mã số thuế: 0309721198
Ngày hoạt động: 25/01/2010
Hoạt động chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THUONG MAI DICH VU SAN XUAT TRAN LOC

Ten giao dich: TRAN LOC COMPUTING SOLUTION SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Dia chi: So 72A, Duong Tl 16, Khu Pho 3B, Phuong Thanh Loc, Quan 12, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Dang Ngoc Thanh
Giay phep kinh doanh: 0309721198 | Ngay cap: 09/01/2010
Ma so thue: 0309721198
Ngay hoat dong: 25/01/2010
Hoat dong chinh: Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may