Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT THỊNH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT THỊNH
Địa chỉ: 94 Trần Não, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Đặng Văn Cường
Giấy phép kinh doanh: 0311427436 | Ngày cấp: 22/12/2011
Mã số thuế: 0311427436
Ngày hoạt động: 01/01/2012
Hoạt động chính: Xây dựng nhà các loại


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THUONG MAI CUONG PHAT THINH
Dia chi: 94 Tran Nao, Khu Pho 2, Phuong Binh An, Quan 2, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Dang Van Cuong
Giay phep kinh doanh: 0311427436 | Ngay cap: 22/12/2011
Ma so thue: 0311427436
Ngay hoat dong: 01/01/2012
Hoat dong chinh: Xay dung nha cac loai