Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THÉP HỒNG KÝ

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THÉP HỒNG KÝ
Địa chỉ: 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hóa
Giấy phép kinh doanh: 0311796881 | Ngày cấp: 22/05/2012
Mã số thuế: 0311796881
Ngày hoạt động: 01/06/2012
Hoạt động chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THEP HONG KY
Dia chi: 57-59 Ho Tung Mau, Phuong Ben Nghe, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Anh Hoa
Giay phep kinh doanh: 0311796881 | Ngay cap: 22/05/2012
Ma so thue: 0311796881
Ngay hoat dong: 01/06/2012
Hoat dong chinh: Ban buon kim loai va quang kim loai


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...