Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG
Địa chỉ: 59 Đường Số 1B, Khu Phố 8, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Thị Truyền
Giấy phép kinh doanh: 0310767038 | Ngày cấp: 09/04/2011
Mã số thuế: 0310767038
Ngày hoạt động: 02/05/2011
Hoạt động chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV SAN XUAT VA THUONG MAI MY PHAM DANG DUONG
Dia chi: 59 Duong So 1B, Khu Pho 8, Phuong Binh Tri Dong B, Quan Binh Tan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Thi Truyen
Giay phep kinh doanh: 0310767038 | Ngay cap: 09/04/2011
Ma so thue: 0310767038
Ngay hoat dong: 02/05/2011
Hoat dong chinh: San xuat my pham, xa phong, chat tay rua, lam bong va che pham ve sinh