Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Tên giao dịch: TDTP CO.,LTD
Địa chỉ: Km Số 09 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Châu Thanh Cần
Giấy phép kinh doanh: 0304190419 | Ngày cấp: 20/01/2006
Mã số thuế: 0304190419
Ngày hoạt động: 20/01/2006
Hoạt động chính: Sản xuất kinh doanh : điện năng , nước cất , khí hydro . Sửa chữa , lắp đặt trạm biến áp …


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV NHIET DIEN THU DUC

Ten giao dich: TDTP CO.,LTD
Dia chi: Km So 09 Xa Lo Ha Noi, Phuong Truong Tho, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Chau Thanh Can
Giay phep kinh doanh: 0304190419 | Ngay cap: 20/01/2006
Ma so thue: 0304190419
Ngay hoat dong: 20/01/2006
Hoat dong chinh: San xuat kinh doanh : dien nang , nuoc cat , khi hydro . Sua chua , lap dat tram bien ap …