Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Tên giao dịch: TDTP CO.,LTD
Địa chỉ: Km Số 09 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Châu Thanh Cần
Giấy phép kinh doanh: 0304190419 | Ngày cấp: 20/01/2006
Mã số thuế: 0304190419
Ngày hoạt động: 20/01/2006
Hoạt động chính: Sản xuất kinh doanh : điện năng , nước cất , khí hydro . Sửa chữa , lắp đặt trạm biến áp …


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV NHIET DIEN THU DUC

Ten giao dich: TDTP CO.,LTD
Dia chi: Km So 09 Xa Lo Ha Noi, Phuong Truong Tho, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Chau Thanh Can
Giay phep kinh doanh: 0304190419 | Ngay cap: 20/01/2006
Ma so thue: 0304190419
Ngay hoat dong: 20/01/2006
Hoat dong chinh: San xuat kinh doanh : dien nang , nuoc cat , khi hydro . Sua chua , path dat tram bien ap …


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...