Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV LỘC ĐỈNH VÀNG

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV LỘC ĐỈNH VÀNG
Tên giao dịch: LOC DINH VANG ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 326D Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo Châu
Giấy phép kinh doanh: 0311659187 | Ngày cấp: 23/03/2012
Mã số thuế: 0311659187
Ngày hoạt động: 01/04/2012
Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV LOC DINH VANG
Ten giao dich: LOC DINH VANG ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Dia chi: 326D Luu Huu Phuoc, Phuong 15, Quan 8, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Thi Thao Chau
Giay phep kinh doanh: 0311659187 | Ngay cap: 23/03/2012
Ma so thue: 0311659187
Ngay hoat dong: 01/04/2012
Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
CÔNG TY TNHH MTV LỘC ĐỈNH VÀNG, 10.0 out of 10 based on 1 rating