Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV LỘC ĐỈNH VÀNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV LỘC ĐỈNH VÀNG
Tên giao dịch: LOC DINH VANG ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 326D Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo Châu
Giấy phép kinh doanh: 0311659187 | Ngày cấp: 23/03/2012
Mã số thuế: 0311659187
Ngày hoạt động: 01/04/2012
Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV LOC DINH VANG
Ten giao dich: LOC DINH VANG ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Dia chi: 326D Luu Huu Phuoc, Phuong 15, Quan 8, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Thi Thao Chau
Giay phep kinh doanh: 0311659187 | Ngay cap: 23/03/2012
Ma so thue: 0311659187
Ngay hoat dong: 01/04/2012
Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh