Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG ENET VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG ENET VIỆT NAM
Tên giao dịch: ENET VN CO.,LTD
Địa chỉ: 37B Đường Tx 13, Tổ 9, Khu Phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Quang Nhật
Giấy phép kinh doanh: 0310911355 | Ngày cấp: 10/06/2011
Mã số thuế: 0310911355
Ngày hoạt động: 15/07/2011
Hoạt động chính: Lập trình máy vi tính


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV GIAI PHAP MANG VA TRUYEN THONG ENET VIET NAM
Ten giao dich: ENET VN CO.,LTD
Dia chi: 37B Duong Tx 13, To 9, Khu Pho 1, Phuong Thanh Xuan, Quan 12, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Quang Nhat
Giay phep kinh doanh: 0310911355 | Ngay cap: 10/06/2011
Ma so thue: 0310911355
Ngay hoat dong: 15/07/2011
Hoat dong chinh: Lap trinh may vi tinh