Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG ENET VIỆT NAM

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG ENET VIỆT NAM
Tên giao dịch: ENET VN CO.,LTD
Địa chỉ: 37B Đường Tx 13, Tổ 9, Khu Phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Quang Nhật
Giấy phép kinh doanh: 0310911355 | Ngày cấp: 10/06/2011
Mã số thuế: 0310911355
Ngày hoạt động: 15/07/2011
Hoạt động chính: Lập trình máy vi tính


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV GIAI PHAP MANG VA TRUYEN THONG ENET VIET NAM
Ten giao dich: ENET VN CO.,LTD
Dia chi: 37B Duong Tx 13, To 9, Khu Pho 1, Phuong Thanh Xuan, Quan 12, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Quang Nhat
Giay phep kinh doanh: 0310911355 | Ngay cap: 10/06/2011
Ma so thue: 0310911355
Ngay hoat dong: 15/07/2011
Hoat dong chinh: Lap trinh might vi tinh


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...