Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC THẢO NGUYÊN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC THẢO NGUYÊN
Địa chỉ: 90/1 Đường Số 10, Khu Phố 3, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mạnh
Giấy phép kinh doanh: 0311852568 | Ngày cấp: 26/06/2012
Mã số thuế: 0311852568
Ngày hoạt động: 27/06/2012
Hoạt động chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV GIA CONG HANG MAY MAC THAO NGUYEN
Dia chi: 90/1 Duong So 10, Khu Pho 3, Phuong Tam Binh, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Do Van Manh
Giay phep kinh doanh: 0311852568 | Ngay cap: 26/06/2012
Ma so thue: 0311852568
Ngay hoat dong: 27/06/2012
Hoat dong chinh: May trang phuc (tru trang phuc tu da long thu)