Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC THẢO NGUYÊN

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC THẢO NGUYÊN
Địa chỉ: 90/1 Đường Số 10, Khu Phố 3, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mạnh
Giấy phép kinh doanh: 0311852568 | Ngày cấp: 26/06/2012
Mã số thuế: 0311852568
Ngày hoạt động: 27/06/2012
Hoạt động chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV GIA CONG HANG MAY MAC THAO NGUYEN
Dia chi: 90/1 Duong So 10, Khu Pho 3, Phuong Tam Binh, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Do Van Manh
Giay phep kinh doanh: 0311852568 | Ngay cap: 26/06/2012
Ma so thue: 0311852568
Ngay hoat dong: 27/06/2012
Hoat dong chinh: May trang phuc (tru trang phuc tu da prolonged thu)


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...