Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Tên giao dịch: CODUPHA
Địa chỉ: 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Giấy phép kinh doanh: 0300483319 | Ngày cấp: 18/08/2010
Mã số thuế: 0300483319
Ngày hoạt động: 10/05/1993
Hoạt động chính: Kinh doanh nguyên liệu ngành dược và dược phẩm. Kinh doanh các mặt hàng: dược phẩm (tân dược, đông dược), nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh, bao bì và các sản phẩm y tế


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV DUOC PHAM TRUNG UONG 2

Ten giao dich: CODUPHA
Dia chi: 334 To Hien Thanh, Phuong 14, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Van Son
Giay phep kinh doanh: 0300483319 | Ngay cap: 18/08/2010
Ma so thue: 0300483319
Ngay hoat dong: 10/05/1993
Hoat dong chinh: Kinh doanh nguyen lieu nganh duoc va duoc pham. Kinh doanh cac mat hang: duoc pham (tan duoc, dong duoc), nguyen lieu, phu lieu de san xuat thuoc phong va chua benh, bao bi va cac san pham y te