Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NGỌC LINH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NGỌC LINH

Địa chỉ: 42/8-10 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Huệ
Giấy phép kinh doanh: 0309514089 | Ngày cấp: 08/12/2009
Mã số thuế: 0309514089
Ngày hoạt động: 01/12/2009
Hoạt động chính: Kinh doanh khách sạn (được công nhận xếp hạng từ 01 sao trở lên). Đại lý./.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV DICH VU KHACH SAN NGOC LINH

Dia chi: 42/8-10 Tran Thien Chanh, Phuong 12, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Thi Minh Hue
Giay phep kinh doanh: 0309514089 | Ngay cap: 08/12/2009
Ma so thue: 0309514089
Ngay hoat dong: 01/12/2009
Hoat dong chinh: Kinh doanh khach san (duoc cong nhan xep hang tu 01 sao tro len). Dai ly./.