Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NGỌC LINH

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NGỌC LINH

Địa chỉ: 42/8-10 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Huệ
Giấy phép kinh doanh: 0309514089 | Ngày cấp: 08/12/2009
Mã số thuế: 0309514089
Ngày hoạt động: 01/12/2009
Hoạt động chính: Kinh doanh khách sạn (được công nhận xếp hạng từ 01 sao trở lên). Đại lý./.


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV DICH VU KHACH SAN NGOC LINH

Dia chi: 42/8-10 Tran Thien Chanh, Phuong 12, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Thi Minh Hue
Giay phep kinh doanh: 0309514089 | Ngay cap: 08/12/2009
Ma so thue: 0309514089
Ngay hoat dong: 01/12/2009
Hoat dong chinh: Kinh doanh khach san (duoc cong nhan xep hang tu 01 sao tro len). Dai ly./.


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...