Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG

Tên giao dịch: MEKONG HOSPITAL CO., LTD
Địa chỉ: 243A Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
Giấy phép kinh doanh: 0301438894 | Ngày cấp: 21/07/2011
Mã số thuế: 0301438894
Ngày hoạt động: 15/04/1990
Hoạt động chính: Khách sạn. Dịch vụ du lịch: lưu trú, ăn uống. Mua bán hàng lưu niệm. Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Sửa chữa nhà và trang trí nội thất. Đầu tư, xây dựng bệnh viện tư nhân. Đào tạo và dạy nghề. Dịch


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV BENH VIEN PHU SAN MEKONG

Ten giao dich: MEKONG HOSPITAL CO., LTD
Dia chi: 243A Hoang Van Thu, Phuong 1, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thi Hong Nguyet
Giay phep kinh doanh: 0301438894 | Ngay cap: 21/07/2011
Ma so thue: 0301438894
Ngay hoat dong: 15/04/1990
Hoat dong chinh: Khach san. Dich vu du lich: luu tru, an uong. Mua ban hang luu niem. Xay dung cong nghiep va dan dung. Sua chua nha va trang tri noi that. Dau tu, xay dung benh vien tu nhan. Dao tao va day nghe. Dich