Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV BẢO THỊNH SÀI GÒN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV BẢO THỊNH SÀI GÒN
Tên giao dịch: BAO THINH SAI GON COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 92/17 Liên Khu 16-18, Khu Phố 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Văn Mến
Giấy phép kinh doanh: 0310710578 | Ngày cấp: 22/03/2011
Mã số thuế: 0310710578
Ngày hoạt động: 17/03/2011
Hoạt động chính: Đại lý, môi giới, đấu giá


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV BAO THINH SAI GON
Ten giao dich: BAO THINH SAI GON COMPANY LIMITED
Dia chi: 92/17 Lien Khu 16-18, Khu Pho 16, Phuong Binh Tri Dong, Quan Binh Tan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Van Men
Giay phep kinh doanh: 0310710578 | Ngay cap: 22/03/2011
Ma so thue: 0310710578
Ngay hoat dong: 17/03/2011
Hoat dong chinh: Dai ly, moi gioi, dau gia