Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH IWK VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH IWK VIỆT NAM
Tên giao dịch: IWK VN
Địa chỉ: Lô B-3B11-Cn, Kcn Mỹ Phước 3, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiền
Giấy phép kinh doanh: 462023000864 | Ngày cấp: 02/12/2011
Mã số thuế: 0310720248
Ngày hoạt động: 02/12/2011
Hoạt động chính: Thiết kế bản vẽ, khuôn dập kim loại các loại máy móc, thiết bị dùng trong xe ô tô, sản xuất khuôn dập các loại…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH IWK VIET NAM
Ten giao dich: IWK VN
Dia chi: Lo B-3B11-Cn, Kcn My Phuoc 3, Thi Tran My Phuoc, Huyen Ben Cat, Tinh Binh Duong
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Van Tien
Giay phep kinh doanh: 462023000864 | Ngay cap: 02/12/2011
Ma so thue: 0310720248
Ngay hoat dong: 02/12/2011
Hoat dong chinh: Thiet ke ban ve, khuon dap kim loai cac loai may moc, thiet bi dung trong xe o to, san xuat khuon dap cac loai…