Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH ISHIKAWA SEIKO VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH ISHIKAWA SEIKO VIỆT NAM
Địa chỉ: 07 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Trung
Giấy phép kinh doanh: 411043001521 | Ngày cấp: 25/01/2011
Mã số thuế: 0310645865
Ngày hoạt động: 01/03/2011
Hoạt động chính: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH ISHIKAWA SEIKO VIET NAM
Dia chi: 07 Duong D3, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Huy Trung
Giay phep kinh doanh: 411043001521 | Ngay cap: 25/01/2011
Ma so thue: 0310645865
Ngay hoat dong: 01/03/2011
Hoat dong chinh: Thuc hien quyen xuat khau, quyen nhap khau…