Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH HẢI THANH THANH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH HẢI THANH THANH

Tên giao dịch: HAI THANH THANH CO., LTD.
Địa chỉ: 17/1 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Hà Thanh Trí
Giấy phép kinh doanh: 0303948403 | Ngày cấp: 31/08/2005
Mã số thuế: 0303948403
Ngày hoạt động: 01/09/2005
Hoạt động chính: Sửa chữa, bảo dưỡng các loại con ten nơ, xe cơ giới, hàng điện lạnh. Mua bán: xe ô tô, con ten nơ, phụ tùng , kim khí điện máy, hàng điện lạnh. Dịch vụ bốc xếp, giao nhận hàng hóa. Kinh doanh vận tải


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH HAI THANH THANH

Ten giao dich: HAI THANH THANH CO., LTD.
Dia chi: 17/1 Tran Binh Trong, Phuong 5, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Ha Thanh Tri
Giay phep kinh doanh: 0303948403 | Ngay cap: 31/08/2005
Ma so thue: 0303948403
Ngay hoat dong: 01/09/2005
Hoat dong chinh: Sua chua, bao duong cac loai con ten no, xe co gioi, hang dien lanh. Mua ban: xe o to, con ten no, phu tung , kim khi dien may, hang dien lanh. Dich vu boc xep, giao nhan hang hoa. Kinh doanh van tai