Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH HẢI THANH THANH

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH HẢI THANH THANH

Tên giao dịch: HAI THANH THANH CO., LTD.
Địa chỉ: 17/1 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Hà Thanh Trí
Giấy phép kinh doanh: 0303948403 | Ngày cấp: 31/08/2005
Mã số thuế: 0303948403
Ngày hoạt động: 01/09/2005
Hoạt động chính: Sửa chữa, bảo dưỡng các loại criminal 10 nơ, xe cơ giới, hàng điện lạnh. Mua bán: xe ô tô, criminal 10 nơ, phụ tùng , kim khí điện máy, hàng điện lạnh. Dịch vụ bốc xếp, giao nhận hàng hóa. Kinh doanh vận tải


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH HAI THANH THANH

Ten giao dich: HAI THANH THANH CO., LTD.
Dia chi: 17/1 Tran Binh Trong, Phuong 5, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Ha Thanh Tri
Giay phep kinh doanh: 0303948403 | Ngay cap: 31/08/2005
Ma so thue: 0303948403
Ngay hoat dong: 01/09/2005
Hoat dong chinh: Sua chua, bao duong cac loai criminal 10 no, xe co gioi, hang dien lanh. Mua ban: xe o to, criminal 10 no, phu tung , kim khi dien may, hang dien lanh. Dich vu boc xep, giao nhan hang hoa. Kinh doanh outpost tai


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...