Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LONG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LONG

Tên giao dịch: HL PHARCO LTD
Địa chỉ: 2H Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng Liên
Giấy phép kinh doanh: 0302058447 | Ngày cấp: 24/07/2000
Mã số thuế: 0302058447
Ngày hoạt động: 16/08/2000
Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH DUOC PHAM HONG LONG

Ten giao dich: HL PHARCO LTD
Dia chi: 2H Pham Phu Thu, Phuong 11, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Thi Hong Lien
Giay phep kinh doanh: 0302058447 | Ngay cap: 24/07/2000
Ma so thue: 0302058447
Ngay hoat dong: 16/08/2000
Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh