Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH DỆT VIỆT PHÚ

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH DỆT VIỆT PHÚ

Tên giao dịch: VIPTEX CO.,LTD
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phú
Giấy phép kinh doanh: 0309122476 | Ngày cấp: 19/08/2011
Mã số thuế: 0309122476
Ngày hoạt động: 01/08/2009
Hoạt động chính: Sản xuất sợi; Sản xuất vải dệt thoi; Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng). Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Bán buôn tơ, xơ, sợi d


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH DET VIET PHU

Ten giao dich: VIPTEX CO.,LTD
Dia chi: 127 Le Van Chi, Phuong Linh Trung, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Huu Phu
Giay phep kinh doanh: 0309122476 | Ngay cap: 19/08/2011
Ma so thue: 0309122476
Ngay hoat dong: 01/08/2009
Hoat dong chinh: San xuat soi; San xuat vai det thoi; San xuat hang may san (tru trang phuc) (tru tay, nhuom, ho, in va khong gia cong hang da qua su dung). Ban buon vai, hang may san, giay dep. Ban buon to, xo, soi d