Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM VIETJAPAN

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM VIETJAPAN
 • Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH VJ
 • Địa chỉ: 17 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Thị Ninh Hải
 • Giấy phép kinh doanh: 0312238738 | Ngày cấp: 15/04/2013
 • Mã số thuế: 0312238738
 • Ngày hoạt động: 21/03/2013
 • Hoạt động chính: Bán buôn thực phẩm
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM VIETJAPAN:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn thực phẩm 4632 Y
2 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
3 Dịch vụ ăn uống khác 5629 N
4 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…); 5621 N
5 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
6 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
7 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021 N
8 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 4724 N
9 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723 N
10 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
11 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721 N
12 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4711 N
13 Bán buôn đồ uống 4633 N
14 Bán buôn gạo 4631 N
15 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CUNG CAP THUC PHAM VIETJAPAN
 • Ten giao dich: CONG TY TNHH VJ
 • Dia chi: 17 Duy Tan, Phuong 15, Quan Phu Nhuan, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Thi Ninh Hai
 • Giay phep kinh doanh: 0312238738 | Ngay cap: 15/04/2013
 • Ma so thue: 0312238738
 • Ngay hoat dong: 21/03/2013
 • Hoat dong chinh: Ban buon thuc pham
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH CUNG CAP THUC PHAM VIETJAPAN:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Ban buon thuc pham 4632 Y
2 Ban buon nong, lam san nguyen lieu (tru go, tre, nua); va dong vat song 4620 N
3 Dich vu an uong khac 5629 N
4 Cung cap dich vu an uong theo hop dong khong thuong xuyen voi khach hang (phuc vu tiec, hoi hop, dam cuoi…); 5621 N
5 Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu luu dong 5610 N
6 Van tai hang hoa duong thuy noi dia 5022 N
7 Van tai hanh khach duong thuy noi dia 5021 N
8 Ban le san pham thuoc la, thuoc lao trong cac cua hang chuyen doanh 4724 N
9 Ban le do uong trong cac cua hang chuyen doanh 4723 N
10 Ban le thuc pham trong cac cua hang chuyen doanh 4722 N
11 Ban le luong thuc trong cac cua hang chuyen doanh 4721 N
12 Ban le luong thuc, thuc pham, do uong, thuoc la, thuoc lao chiem ty trong lon trong cac cua hang kinh doanh tong hop 4711 N
13 Ban buon do uong 4633 N
14 Ban buon gao 4631 N
15 Dich vu phuc vu do uong 5630 N


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...