Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH

Tên giao dịch: GREEN BIOTECH CO.,LTD
Địa chỉ: 362/28A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đảm
Giấy phép kinh doanh: 0303759205 | Ngày cấp: 13/04/2005
Mã số thuế: 0303759205
Ngày hoạt động: 04/05/2005
Hoạt động chính: Sản xuất, mua bán thực phẩm chăn nuôi, hóa chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh), trang thiết bị phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi (không sản xuất tại trụ sở). Sản xuất thuốc


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CONG NGHE SINH HOC XANH

Ten giao dich: GREEN BIOTECH CO.,LTD
Dia chi: 362/28A Nguyen Dinh Chieu, Phuong 04, Quan 3, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Van Dam
Giay phep kinh doanh: 0303759205 | Ngay cap: 13/04/2005
Ma so thue: 0303759205
Ngay hoat dong: 04/05/2005
Hoat dong chinh: San xuat, mua ban thuc pham chan nuoi, hoa chat (tru hoa chat co tinh doc hai manh), trang thiet bi phuc vu nganh nuoi trong thuy san va chan nuoi (khong san xuat tai tru so). San xuat thuoc