Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MINH QUANG

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MINH QUANG

Địa chỉ: 15/6F Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Giấy phép kinh doanh: 0309534769 | Ngày cấp: 08/04/2011
Mã số thuế: 0309534769
Ngày hoạt động: 03/01/2010
Hoạt động chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CONG NGHE MOI TRUONG MINH QUANG

Dia chi: 15/6F Ap Bac Lan, Xa Ba Diem, Huyen Hoc Mon, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Van Luc
Giay phep kinh doanh: 0309534769 | Ngay cap: 08/04/2011
Ma so thue: 0309534769
Ngay hoat dong: 03/01/2010
Hoat dong chinh: Khai thac, xu ly va cung top nuoc


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...