Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MINH QUANG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MINH QUANG

Địa chỉ: 15/6F Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Giấy phép kinh doanh: 0309534769 | Ngày cấp: 08/04/2011
Mã số thuế: 0309534769
Ngày hoạt động: 03/01/2010
Hoạt động chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CONG NGHE MOI TRUONG MINH QUANG

Dia chi: 15/6F Ap Bac Lan, Xa Ba Diem, Huyen Hoc Mon, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Van Luc
Giay phep kinh doanh: 0309534769 | Ngay cap: 08/04/2011
Ma so thue: 0309534769
Ngay hoat dong: 03/01/2010
Hoat dong chinh: Khai thac, xu ly va cung cap nuoc