Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN KHÁNH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN KHÁNH

Tên giao dịch: CTY TNHH CK – XD – TM AN KHÁNH
Địa chỉ: 532/15/53 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Văn Khánh
Giấy phép kinh doanh: 0309565100 | Ngày cấp: 23/11/2009
Mã số thuế: 0309565100
Ngày hoạt động: 01/12/2009
Hoạt động chính: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Xây dựng nhà các loại …


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CO KHI XAY DUNG THUONG MAI AN KHANH

Ten giao dich: CTY TNHH CK – XD – TM AN KHANH
Dia chi: 532/15/53 Le Trong Tan, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Van Khanh
Giay phep kinh doanh: 0309565100 | Ngay cap: 23/11/2009
Ma so thue: 0309565100
Ngay hoat dong: 01/12/2009
Hoat dong chinh: Lap dat may moc va thiet bi cong nghiep. Xay dung nha cac loai …