Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN KHÁNH

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN KHÁNH

Tên giao dịch: CTY TNHH CK – XD – TM AN KHÁNH
Địa chỉ: 532/15/53 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Văn Khánh
Giấy phép kinh doanh: 0309565100 | Ngày cấp: 23/11/2009
Mã số thuế: 0309565100
Ngày hoạt động: 01/12/2009
Hoạt động chính: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Xây dựng nhà các loại …


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CO KHI XAY DUNG THUONG MAI AN KHANH

Ten giao dich: CTY TNHH CK – XD – TM AN KHANH
Dia chi: 532/15/53 Le Trong Tan, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Van Khanh
Giay phep kinh doanh: 0309565100 | Ngay cap: 23/11/2009
Ma so thue: 0309565100
Ngay hoat dong: 01/12/2009
Hoat dong chinh: Lap dat might moc va thiet bi cong nghiep. Xay dung nha cac loai …


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...