Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DUY KHANH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DUY KHANH

Tên giao dịch: DK CO.,LTD
Địa chỉ: 310A Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trương Vân Tiên
Giấy phép kinh doanh: 0302832068 | Ngày cấp: 07/01/2003
Mã số thuế: 0302832068
Ngày hoạt động: 01/02/2003
Hoạt động chính: Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, máy móc, TB và chi tiết máy, SX các sản phẩm nhựa, mua bán máy móc TB phục vụ SX,


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CO KHI DUY KHANH

Ten giao dich: DK CO.,LTD
Dia chi: 310A Luy Ban Bich, Phuong Hoa Thanh, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Truong Van Tien
Giay phep kinh doanh: 0302832068 | Ngay cap: 07/01/2003
Ma so thue: 0302832068
Ngay hoat dong: 01/02/2003
Hoat dong chinh: Thiet ke, che tao khuon mau, may moc, TB va chi tiet may, SX cac san pham nhua, mua ban may moc TB phuc vu SX,