Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DUY KHANH

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DUY KHANH

Tên giao dịch: DK CO.,LTD
Địa chỉ: 310A Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trương Vân Tiên
Giấy phép kinh doanh: 0302832068 | Ngày cấp: 07/01/2003
Mã số thuế: 0302832068
Ngày hoạt động: 01/02/2003
Hoạt động chính: Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, máy móc, TB và chi tiết máy, SX các sản phẩm nhựa, mua bán máy móc TB phục vụ SX,


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CO KHI DUY KHANH

Ten giao dich: DK CO.,LTD
Dia chi: 310A Luy Ban Bich, Phuong Hoa Thanh, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Truong Van Tien
Giay phep kinh doanh: 0302832068 | Ngay cap: 07/01/2003
Ma so thue: 0302832068
Ngay hoat dong: 01/02/2003
Hoat dong chinh: Thiet ke, che tao khuon mau, might moc, TB va chi tiet may, SX cac san pham nhua, mua anathema might moc TB phuc vu SX,


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...