Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC DUY

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC DUY

Tên giao dịch: DUC DUY MECHANICAL COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 27/18E Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Quốc Huy
Giấy phép kinh doanh: 4102071833 | Ngày cấp: 17/04/2009
Mã số thuế: 0308199476
Ngày hoạt động: 01/05/2009
Hoạt động chính: Gia công cơ khí; hàn, tiện, phay (không hoạt động tại trụ sở). Lắp đặt hệ thống điện………….


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CO KHI DUC DUY

Ten giao dich: DUC DUY MECHANICAL COMPANY LIMITED
Dia chi: 27/18E Huynh Tan Phat, Phuong Tan Thuan Dong, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Quoc Huy
Giay phep kinh doanh: 4102071833 | Ngay cap: 17/04/2009
Ma so thue: 0308199476
Ngay hoat dong: 01/05/2009
Hoat dong chinh: Gia cong co khi; han, tien, phay (khong hoat dong tai tru so). Lap dat he swimsuit dien………….


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...