Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC DUY

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC DUY

Tên giao dịch: DUC DUY MECHANICAL COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 27/18E Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Quốc Huy
Giấy phép kinh doanh: 4102071833 | Ngày cấp: 17/04/2009
Mã số thuế: 0308199476
Ngày hoạt động: 01/05/2009
Hoạt động chính: Gia công cơ khí; hàn, tiện, phay (không hoạt động tại trụ sở). Lắp đặt hệ thống điện………….


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CO KHI DUC DUY

Ten giao dich: DUC DUY MECHANICAL COMPANY LIMITED
Dia chi: 27/18E Huynh Tan Phat, Phuong Tan Thuan Dong, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Quoc Huy
Giay phep kinh doanh: 4102071833 | Ngay cap: 17/04/2009
Ma so thue: 0308199476
Ngay hoat dong: 01/05/2009
Hoat dong chinh: Gia cong co khi; han, tien, phay (khong hoat dong tai tru so). Lap dat he thong dien………….