Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GIA VỊ BẢO LONG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GIA VỊ BẢO LONG

Địa chỉ: Lô Số 24 Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Giấy phép kinh doanh: 0303761010 | Ngày cấp: 19/03/2005
Mã số thuế: 0303761010
Ngày hoạt động: 24/05/2005
Hoạt động chính: Sx, chế biến, mua bán hàng nông lâm thuỷ hải sản, thực phẩm, đồ uống, mua bán máy móc thiết bị phụ tùng vật tư NVL ngành nông thuỷ hải sản, hàng kim khí điện máy, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CHE BIEN THUC PHAM GIA VI BAO LONG

Dia chi: Lo So 24 Duong So 4, Khu Cong Nghiep Tan Tao, Phuong Tan Tao A, Quan Binh Tan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thi Thuy Hanh
Giay phep kinh doanh: 0303761010 | Ngay cap: 19/03/2005
Ma so thue: 0303761010
Ngay hoat dong: 24/05/2005
Hoat dong chinh: Sx, che bien, mua ban hang nong lam thuy hai san, thuc pham, do uong, mua ban may moc thiet bi phu tung vat tu NVL nganh nong thuy hai san, hang kim khi dien may, hang thu cong my nghe, hang trang tri