Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CAPITAL MARKETING VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CAPITAL MARKETING VIỆT NAM

Tên giao dịch: CAPITAL MARKETING (VIET NAM) CO.,LTD
Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lim Eng How
Giấy phép kinh doanh: 411043000908 | Ngày cấp: 02/02/2009
Mã số thuế: 0308083640
Ngày hoạt động: 02/05/2009
Hoạt động chính: Thực hiện quyền nhập khẩu và xuất khẩu./.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CAPITAL MARKETING VIET NAM

Ten giao dich: CAPITAL MARKETING (VIET NAM) CO.,LTD
Dia chi: 172 Hai Ba Trung, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Lim Eng How
Giay phep kinh doanh: 411043000908 | Ngay cap: 02/02/2009
Ma so thue: 0308083640
Ngay hoat dong: 02/05/2009
Hoat dong chinh: Thuc hien quyen nhap khau va xuat khau./.