Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty TNHH Canon Việt Nam

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Tên công ty: Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Canon Việt Nam

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt : Cannon VietNam

Loại Hình : Công ty TNHH

Địa Chỉ : Khu Công Nghiệp Thăng Long, Lô A1,H. Đông Anh, Hà Nội – Huyện Đông Anh

Điện Thoại : (84-4) 37711677

E-Mail :

Website : http://www.canon.com.vn

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện :

Chức Vụ :

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Chuyên sản xuất máy ảnh, máy quay kĩ thuật số, máy fax, máy in khổ lớn, máy photocopy, máy chiếu, máy quét với chất lượng đảm bảo, uy tín và chính xác tới từng chi tiết


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty TNHH Canon Viet Nam
Ten cong ty: Cong Ty TNHH Canon Viet Nam
Ten doanh nghiep: Cong Ty TNHH Canon Viet Nam

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat : Cannon VietNam

Loai Hinh : Cong ty TNHH

Dia Chi : Khu Cong Nghiep Thang Long, Lo A1,H. Dong Anh, Ha Noi – Huyen Dong Anh

Dien Thoai : (84-4) 37711677

E-Mail :

Website : http://www.canon.com.vn

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien :

Chuc Vu :

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Chuyen san xuat may anh, may quay ki thuat so, may fax, may in kho lon, may photocopy, may chieu, may quet voi chat luong dam bao, uy tin va chinh xac toi tung chi tiet