Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH BIGGO VIỆT NAM

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH BIGGO VIỆT NAM
Tên giao dịch: BIGGO VN CO.,LTD
Địa chỉ: 84/18 Đường Số 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hiệp
Giấy phép kinh doanh: 0311218295 | Ngày cấp: 06/10/2011
Mã số thuế: 0311218295
Ngày hoạt động: 01/11/2011
Hoạt động chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH BIGGO VIET NAM
Ten giao dich: BIGGO VN CO.,LTD
Dia chi: 84/18 Duong So 14, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Huynh Van Hiep
Giay phep kinh doanh: 0311218295 | Ngay cap: 06/10/2011
Ma so thue: 0311218295
Ngay hoat dong: 01/11/2011
Hoat dong chinh: Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
CÔNG TY TNHH BIGGO VIỆT NAM, 6.0 out of 10 based on 1 rating