Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH BIGGO VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH BIGGO VIỆT NAM
Tên giao dịch: BIGGO VN CO.,LTD
Địa chỉ: 84/18 Đường Số 14, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hiệp
Giấy phép kinh doanh: 0311218295 | Ngày cấp: 06/10/2011
Mã số thuế: 0311218295
Ngày hoạt động: 01/11/2011
Hoạt động chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH BIGGO VIET NAM
Ten giao dich: BIGGO VN CO.,LTD
Dia chi: 84/18 Duong So 14, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Huynh Van Hiep
Giay phep kinh doanh: 0311218295 | Ngay cap: 06/10/2011
Ma so thue: 0311218295
Ngay hoat dong: 01/11/2011
Hoat dong chinh: Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau