Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC LINH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC LINH

Tên giao dịch: NGỌC LINH HOSPITAL CO., LTD
Địa chỉ: 43/r2-4 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thuỷ Tú
Giấy phép kinh doanh: 0304664073 | Ngày cấp: 25/09/2006
Mã số thuế: 0304664073
Ngày hoạt động: 15/10/2006
Hoạt động chính: Y tư nhân: Bệnh viện./.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH BENH VIEN DA KHOA NGOC LINH

Ten giao dich: NGOC LINH HOSPITAL CO., LTD
Dia chi: 43/r2-4 Ho Van Hue, Phuong 09, Quan Phu Nhuan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Ho Thi Thuy Tu
Giay phep kinh doanh: 0304664073 | Ngay cap: 25/09/2006
Ma so thue: 0304664073
Ngay hoat dong: 15/10/2006
Hoat dong chinh: Y tu nhan: Benh vien./.