Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty Công Nghệ Viễn Thông & Điện Tử Tin Học Hà Nội

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công Ty Công Nghệ Viễn Thông & Điện Tử Tin Học Hà Nội
Tên công ty: Công Ty Công Nghệ Viễn Thông & Điện Tử Tin Học Hà Nội
Tên doanh nghiệp: Công Ty Công Nghệ Viễn Thông & Điện Tử Tin Học Hà Nội

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Công ty Cổ phần

Địa Chỉ : 5 Ngõ 99,Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội – Quận Đống Đa

Điện Thoại : (04) 37730927

E-Mail : hantech@hn.vnn.vn

Website : http://www.hantech.com.vn

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Trần Thanh Sơn

Chức Vụ : Giám đốc

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Lĩnh vực kinh doanh:

Viễn Thông – Thiết Bị Hệ Thống

ắc Quy – Nhà Cung Cấp


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty Cong Nghe Vien Thong & Dien Tu Tin Hoc Ha Noi
Ten cong ty: Cong Ty Cong Nghe Vien Thong & Dien Tu Tin Hoc Ha Noi
Ten doanh nghiep: Cong Ty Cong Nghe Vien Thong & Dien Tu Tin Hoc Ha Noi

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Cong ty Co phan

Dia Chi : 5 Ngo 99,Nguyen Chi Thanh, Q. Dong Da, Ha Noi – Quan Dong Da

Dien Thoai : (04) 37730927

E-Mail : hantech@hn.vnn.vn

Website : http://www.hantech.com.vn

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Tran Thanh Son

Chuc Vu : Giam doc

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Linh vuc kinh doanh:

Vien Thong – Thiet Bi He Thong

ac Quy – Nha Cung Cap