Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG THÁP MƯỜI

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG THÁP MƯỜI

Tên giao dịch: GEDOSICO
Địa chỉ: 54 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Hứa Phúc Vĩnh
Giấy phép kinh doanh: 0300558807 | Ngày cấp: 12/01/2007
Mã số thuế: 0300558807
Ngày hoạt động: 05/09/1996
Hoạt động chính: Mua bán nông sản, lâm sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, hàng nội thất, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, phân bón, hó


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU DONG THAP MUOI

Ten giao dich: GEDOSICO
Dia chi: 54 Bis Nguyen Dinh Chieu, Phuong Da Kao, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Hua Phuc Vinh
Giay phep kinh doanh: 0300558807 | Ngay cap: 12/01/2007
Ma so thue: 0300558807
Ngay hoat dong: 05/09/1996
Hoat dong chinh: Mua ban nong san, lam san, thuy san, luong thuc, thuc pham, hang may mac, hang thu cong my nghe, vat lieu xay dung, hang noi that, may moc, thiet bi, phu tung, phuong tien van tai, phan bon, ho