Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU QUỐC TẾ IPECO

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU QUỐC TẾ IPECO
Tên giao dịch: IPECO
Địa chỉ: 9/14 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Hữu Nghĩa
Giấy phép kinh doanh: 0310966516 | Ngày cấp: 05/07/2011
Mã số thuế: 0310966516
Ngày hoạt động: 08/07/2011
Hoạt động chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN XANG DAU QUOC TE IPECO
Ten giao dich: IPECO
Dia chi: 9/14 Thang Long, Phuong 4, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Huu Nghia
Giay phep kinh doanh: 0310966516 | Ngay cap: 05/07/2011
Ma so thue: 0310966516
Ngay hoat dong: 08/07/2011
Hoat dong chinh: Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san pham lien quan