Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU QUỐC TẾ IPECO

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU QUỐC TẾ IPECO
Tên giao dịch: IPECO
Địa chỉ: 9/14 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phan Hữu Nghĩa
Giấy phép kinh doanh: 0310966516 | Ngày cấp: 05/07/2011
Mã số thuế: 0310966516
Ngày hoạt động: 08/07/2011
Hoạt động chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN XANG DAU QUOC TE IPECO
Ten giao dich: IPECO
Dia chi: 9/14 Thang Long, Phuong 4, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Phan Huu Nghia
Giay phep kinh doanh: 0310966516 | Ngay cap: 05/07/2011
Ma so thue: 0310966516
Ngay hoat dong: 08/07/2011
Hoat dong chinh: Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san pham lien quan


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...