Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tên giao dịch: ITC CORP
Địa chỉ: 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giấy phép kinh doanh: 0302345459 | Ngày cấp: 02/03/2011
Mã số thuế: 0302345459
Ngày hoạt động: 01/08/2001
Hoạt động chính: Đầu tư, xây dựng bến phao neo đậu và làm hàng cho tàu. Tư vấn xây dựng công trình dân dụng và cảng biển (trừ thiết kế công trình, giám sát thi công, khảo sát xây dựng)./.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN VAN TAI VA THUONG MAI QUOC TE

Ten giao dich: ITC CORP
Dia chi: 140A Nam Ky Khoi Nghia, Phuong Ben Nghe, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thi Hong Nhung
Giay phep kinh doanh: 0302345459 | Ngay cap: 02/03/2011
Ma so thue: 0302345459
Ngay hoat dong: 01/08/2001
Hoat dong chinh: Dau tu, xay dung ben phao neo dau va lam hang cho tau. Tu van xay dung cong trinh dan dung va cang bien (tru thiet ke cong trinh, giam sat thi cong, khao sat xay dung)./.