Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC
Tên công ty: Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt : NIC

Loại Hình : Công ty Cổ phần

Địa Chỉ : 27 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội – Quận Hai Bà Trưng

Điện Thoại : 04.39764692

E-Mail : info@nicvn.com

Website : http://www.nicvn.com/

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Thân Văn Hùng

Chức Vụ : Giám đốc

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Tư vấn nhân sự, KD Văn phòng phẩm, XNK


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty Co phan tu outpost nhan luc NIC
Ten cong ty: Cong ty Co phan tu outpost nhan luc NIC
Ten doanh nghiep: Cong ty Co phan tu outpost nhan luc NIC

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat : NIC

Loai Hinh : Cong ty Co phan

Dia Chi : 27 Le Ngoc Han, Hai Ba Trung, Ha Noi – Quan Hai Ba Trung

Dien Thoai : 04.39764692

E-Mail : info@nicvn.com

Website : http://www.nicvn.com/

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Than Van Hung

Chuc Vu : Giam doc

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Tu outpost nhan su, KD Van phong pham, XNK


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...