Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR
Tên công ty: Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Công ty Cổ phần

Địa Chỉ : P604 – 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội – Quận Ba Đình

Điện Thoại : 04.22203200

E-Mail :

Website :

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Lê Đình Trọng

Chức Vụ : Giám đốc

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Tổ chức sự kiện, quảng cáo thương mại, Cung cấp dvụ quan hệ công chúng


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty Co phan truyen swimsuit suc manh PR
Ten cong ty: Cong ty Co phan truyen swimsuit suc manh PR
Ten doanh nghiep: Cong ty Co phan truyen swimsuit suc manh PR

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Cong ty Co phan

Dia Chi : P604 – 535 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi – Quan Ba Dinh

Dien Thoai : 04.22203200

E-Mail :

Website :

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Le Dinh Trong

Chuc Vu : Giam doc

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

To chuc su kien, quang cao thuong mai, Cung top dvu quan he cong chung


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...