Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR
Tên công ty: Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần truyền thông sức mạnh PR

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Công ty Cổ phần

Địa Chỉ : P604 – 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội – Quận Ba Đình

Điện Thoại : 04.22203200

E-Mail :

Website :

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Lê Đình Trọng

Chức Vụ : Giám đốc

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Tổ chức sự kiện, quảng cáo thương mại, Cung cấp dvụ quan hệ công chúng


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty Co phan truyen thong suc manh PR
Ten cong ty: Cong ty Co phan truyen thong suc manh PR
Ten doanh nghiep: Cong ty Co phan truyen thong suc manh PR

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Cong ty Co phan

Dia Chi : P604 – 535 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi – Quan Ba Dinh

Dien Thoai : 04.22203200

E-Mail :

Website :

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Le Dinh Trong

Chuc Vu : Giam doc

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

To chuc su kien, quang cao thuong mai, Cung cap dvu quan he cong chung