Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI YẾN SÀO VINANEST

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI YẾN SÀO VINANEST
Tên giao dịch: VINANEST JSC
Địa chỉ: Lầu 1, Số 244A Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Giấy phép kinh doanh: 0311244337 | Ngày cấp: 17/10/2011
Mã số thuế: 0311244337
Ngày hoạt động: 02/11/2011
Hoạt động chính: Khai thác thuỷ sản biển


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN THUONG MAI YEN SAO VINANEST
Ten giao dich: VINANEST JSC
Dia chi: Lau 1, So 244A Lac Long Quan, Phuong 10, Quan 11, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Tuan Anh
Giay phep kinh doanh: 0311244337 | Ngay cap: 17/10/2011
Ma so thue: 0311244337
Ngay hoat dong: 02/11/2011
Hoat dong chinh: Khai thac thuy san bien