Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SAN PEC VIỆT NAM

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SAN PEC VIỆT NAM
Địa chỉ: 38/264B Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Bùi Quỳnh Phương
Giấy phép kinh doanh: 0310982395 | Ngày cấp: 11/07/2011
Mã số thuế: 0310982395
Ngày hoạt động: 31/07/2011
Hoạt động chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN SON SAN PEC VIET NAM
Dia chi: 38/264B Phan Huy Ich, Phuong 12, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Bui Quynh Phuong
Giay phep kinh doanh: 0310982395 | Ngay cap: 11/07/2011
Ma so thue: 0310982395
Ngay hoat dong: 31/07/2011
Hoat dong chinh: San xuat son, vec ni va cac chat son, quet tuong tu; san xuat muc in va ma tit


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...