Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SAN PEC VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN SAN PEC VIỆT NAM
Địa chỉ: 38/264B Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Bùi Quỳnh Phương
Giấy phép kinh doanh: 0310982395 | Ngày cấp: 11/07/2011
Mã số thuế: 0310982395
Ngày hoạt động: 31/07/2011
Hoạt động chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN SON SAN PEC VIET NAM
Dia chi: 38/264B Phan Huy Ich, Phuong 12, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Bui Quynh Phuong
Giay phep kinh doanh: 0310982395 | Ngay cap: 11/07/2011
Ma so thue: 0310982395
Ngay hoat dong: 31/07/2011
Hoat dong chinh: San xuat son, vec ni va cac chat son, quet tuong tu; san xuat muc in va ma tit