Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Inox Bếp Việt

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Inox Bếp Việt
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Inox Bếp Việt
Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Inox Bếp Việt

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Công ty Cổ phần

Địa Chỉ : 1 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội – Huyện Đông Anh

Điện Thoại : (04) 39909165

E-Mail : tuanbepviet@gmail.com

Website : http://inoxbepviet.com

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chức Vụ :

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Lĩnh vực kinh doanh:

Bếp – Trang Thiết Bị Nhà Bếp

Nội Thất – Tư Vấn Thiết Kế Thi Công


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong Mai Thiet Bi Inox Bep Viet
Ten cong ty: Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong Mai Thiet Bi Inox Bep Viet
Ten doanh nghiep: Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong Mai Thiet Bi Inox Bep Viet

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Cong ty Co phan

Dia Chi : 1 Bac, Kim No, Dong Anh, Ha Noi – Huyen Dong Anh

Dien Thoai : (04) 39909165

E-Mail : tuanbepviet@gmail.com

Website : http://inoxbepviet.com

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Nguyen Van Tuan

Chuc Vu :

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Linh vuc kinh doanh:

Bep – Trang Thiet Bi Nha Bep

Noi That – Tu Van Thiet Ke Thi Cong