Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI VÀNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI VÀNG
Tên giao dịch: GOLDEN AGE CORP
Địa chỉ: 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Thành Trung
Giấy phép kinh doanh: 0310848872 | Ngày cấp: 13/05/2011
Mã số thuế: 0310848872
Ngày hoạt động: 01/06/2011
Hoạt động chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN VA UNG DUNG CONG NGHE THOI DAI VANG
Ten giao dich: GOLDEN AGE CORP
Dia chi: 76 Cach Mang Thang Tam, Phuong 06, Quan 3, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vo Thanh Trung
Giay phep kinh doanh: 0310848872 | Ngay cap: 13/05/2011
Ma so thue: 0310848872
Ngay hoat dong: 01/06/2011
Hoat dong chinh: Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may khac