Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN RỪNG TOÀN CẦU

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN RỪNG TOÀN CẦU
Địa chỉ: 243/2/2 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Cao Hữu Trí
Giấy phép kinh doanh: 0311928231 | Ngày cấp: 14/08/2012
Mã số thuế: 0311928231
Ngày hoạt động: 15/08/2012
Hoạt động chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN RUNG TOAN CAU
Dia chi: 243/2/2 Chu Van An, Phuong 12, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Cao Huu Tri
Giay phep kinh doanh: 0311928231 | Ngay cap: 14/08/2012
Ma so thue: 0311928231
Ngay hoat dong: 15/08/2012
Hoat dong chinh: Trong rung va cham soc rung