Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

Tên giao dịch: HOANG MINH WATER JSC
Địa chỉ: 64 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Đăng Linh
Giấy phép kinh doanh: 0305713100 | Ngày cấp: 27/10/2011
Mã số thuế: 0305713100
Ngày hoạt động: 16/05/2008
Hoạt động chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN NUOC HOANG MINH

Ten giao dich: HOANG MINH WATER JSC
Dia chi: 64 Pho Quang, Phuong 2, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vo Dang Linh
Giay phep kinh doanh: 0305713100 | Ngay cap: 27/10/2011
Ma so thue: 0305713100
Ngay hoat dong: 16/05/2008
Hoat dong chinh: San xuat do uong khong con, nuoc khoang