Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

Tên giao dịch: SCC
Địa chỉ: 930 Khu Công Nghiệp Cát Lái Cụm Ii Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lý Nguyễn Lan Phương
Giấy phép kinh doanh: 0300767984 | Ngày cấp: 28/01/2000
Mã số thuế: 0300767984
Ngày hoạt động: 01/05/1975
Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN MY PHAM SAI GON

Ten giao dich: SCC
Dia chi: 930 Khu Cong Nghiep Cat Lai Cum Ii Nguyen Thi Dinh, Phuong Thanh My Loi, Quan 2, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Ly Nguyen Lan Phuong
Giay phep kinh doanh: 0300767984 | Ngay cap: 28/01/2000
Ma so thue: 0300767984
Ngay hoat dong: 01/05/1975
Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh