Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

Tên giao dịch: SCC
Địa chỉ: 930 Khu Công Nghiệp Cát Lái Cụm Ii Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lý Nguyễn Lan Phương
Giấy phép kinh doanh: 0300767984 | Ngày cấp: 28/01/2000
Mã số thuế: 0300767984
Ngày hoạt động: 01/05/1975
Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN MY PHAM SAI GON

Ten giao dich: SCC
Dia chi: 930 Khu Cong Nghiep Cat Lai Cum Ii Nguyen Thi Dinh, Phuong Thanh My Loi, Quan 2, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Ly Nguyen Lan Phuong
Giay phep kinh doanh: 0300767984 | Ngay cap: 28/01/2000
Ma so thue: 0300767984
Ngay hoat dong: 01/05/1975
Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN, 8.0 out of 10 based on 1 rating