Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SỐNG SẠCH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SỐNG SẠCH
Tên giao dịch: CEC – CORP
Địa chỉ: 64/1K Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thủy
Giấy phép kinh doanh: 411032000102 | Ngày cấp: 07/10/2011
Mã số thuế: 0311245468
Ngày hoạt động: 20/10/2011
Hoạt động chính: dv vệ sinh cao ốc, văn phòng, nhà chung cư … dv sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng máy móc, thiết bị…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN MOI TRUONG SONG SACH
Ten giao dich: CEC – CORP
Dia chi: 64/1K Duong D3, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Xuan Thuy
Giay phep kinh doanh: 411032000102 | Ngay cap: 07/10/2011
Ma so thue: 0311245468
Ngay hoat dong: 20/10/2011
Hoat dong chinh: dv ve sinh cao oc, van phong, nha chung cu … dv sua chua, bao tri va bao duong may moc, thiet bi…